dota 2

 1. Ebaklak123
 2. Rerowyrl
 3. Ebaklak123
 4. Ebaklak123
 5. Supra
 6. Likon
 7. Likon
 8. Ebaklak123
 9. Ebaklak123
 10. Felling
 11. Sheg1mura
 12. Rerowyrl
 13. Snooper
 14. bbbray666
 15. levcheslav
 16. Resonanse
 17. DobbyDoto
 18. Serge
 19. kazlina123
 20. Назар339