дота

 1. rk123
 2. F1nt
 3. fantasticko
 4. Sungrass
 5. Lemurka
 6. kabiljan
 7. falkon
 8. hlupik6
 9. Pavel6996
 10. Choysher
 11. Choysher
 12. SoulF6
 13. legend
 14. SoulF6
 15. SoulF6
 16. FFXV
 17. SoulF6
 18. SoulF6
 19. SoulF6
 20. SoulF6